02 Jun
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus on Turun tukipilari

Aina välillä on hyvä kysyä, että miten Turku voisi olla hieman parempi? Kampanjani loppukirinä lähestyn asiaa vaaliteemojeni kautta. Toivottavasti pystyn avaamaan ajatteluani lisää näiden tekstien kautta. Yritän ehtiä ennen vaaleja kirjoittamaan myös muista teemoistani, joten pidän tekstit lyhyenä. Aloitan ehkä tärkeimmästä teemastani turkulaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksista – tarkemmin varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta.

Turkulaisia pitää tietenkin tukea koko elämänkaaren ajan. Tärkeimpiä kohtia tuossa kaaressa ovat lapsuus ja nuoruus. Silloin rakennetaan vahvasti minäkuvaa – luodaan pohjaa tulevalle elämälle ja aikuisuudelle. Oikein ajoitettu tuki auttaa lapsia ja nuoria väistämään ongelmia. 

Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat monella tapaa tasa-arvoisemman elämän tukipilareita. Liian usein kyseisiä tukipilareita huojutetaan leikkauksilla. Näitä sopeuttamistoimia yritetään usein vähätellä leikkaajien toimesta. Uskallan olla eri mieltä – jokainen pienikin leikkaus on pois lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Talous ja sen haasteet johtavat tätä keskustelua, mutta on vaikea ymmärtää sitä, että miten pahoinvointia helposti kasvattavat toimet tuovat lopulta mitään säästöjä? 

Turkulaiseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen pitäisi rohkeasti lisätä resursseja. Se on ainoa tapa pienentää ryhmäkokoja, auttaa opettajia jaksamaan, kehittää oppilashuoltoa ja korjata turkulaisten päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmia. Moniin ongelmiin voidaan puuttua vain oikeanlaisessa ympäristössä. Osa tätä kokonaisuutta on myös päiväkotien ja koulujen eriytymisen estäminen. Mikäli leikkaukset jatkossakin kohdistuvat lapsiin ja nuoriin tai investointeja viivytellään liikaa, kasvaa eriarvoisuuden ja pahoinvoinnin kuoppa – sen pohjalta on vaikea ponnistaa kohti laajaa hyvinvointia.

Parempi Turku on sellainen, jossa jokaisella turkulaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Siksi heidät on priorisoitava korkealle, kun tulevaisuuden investointeja tehdään. 


Ei koulutusleikkauksille!

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.