22 Aug
Valtuustoaloite: Kävely- ja pyöräilybudjetin perustaminen Turkuun

YK (yhdistyneet kansakunnat) suosittaa, että vähintään 20 % liikennebudjetista tulisi osoittaa aktiivisten kulkumuotojen, pyöräilyn ja kävelyn, edistämiseen. Tämän pitäisi olla myös Turun tavoite lähitulevaisuudessa. Nykyisen rahoitustason ja sen kehittymisen arviointi on kuitenkin haastavaa, kun pyöräilyn ja kävelyn investointeja ei ole eritelty muista liikenneinvestoinneista. Tämä jättää epäselvän kuvan Turun panostuksista aktiivisiin kulkumuotoihin. Esimerkiksi Helsingissä kävelyn ja pyöräilyn budjetti on asetettu n. 20 miljoonan euron vuotuiselle tasolle.

Turussa on tulevaisuudessa investoitava kestäviin ja aktiivisiin kulkumuotoihin entistä enemmän, jotta kaupunki on kyvykäs karsimaan liikennepäästöjä ripeällä tahdilla, taistelemaan liikkumattomuutta vastaan ja kasvattamaan kaupungin viihtyisyyttä sekä turvallisuutta. Tämän kannalta tärkeitä lukuja ovat juuri kävelyn ja pyöräilyn osuus liikenteen kokonaisbudjetista sekä näihin kulkumuotoihin osoitetut investoinnit suhteessa asukaslukuun. Edellä mainittujen lukujen luominen ja seuranta selkeyttäisi liikennesuunnittelua tulevaisuudessa ja helpottaisi hankkeiden läpiviemistä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

1) Turun kaupunki perustaa kävely- ja pyöräilybudjetin ja samalla ottaen seurantaan sen investointitasot suhteessa liikenteen kokonaisbudjettiin

2) Kaupunkiympäristölautakunnalle tuodaan vuosittain tiedoksi tarkka euromääräinen raportti aktiivisiin kulkumuotoihin kohdistuneista investoinneista.

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.