Kuntavaalit 2021


PUNAINEN KORTTI ERIARVOISUUDELLE EHDOKASNUMERO: 277 

 VAALITEEMAT

Lasten ja nuorten harrastaminen

Lapsissa ja nuorissa kasvaa valtava potentiaali. Lasten ja nuorten tukeminen on ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tuottavaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Kyse on tuottavasta investoinnista tulevaisuuteen. Laadukkaat ja tasa-arvoiset harrastusmahdollisuudet on turvattava Turussa.

  • Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava vähintään yksi mieluisa harrastus. Harrastamisen pitää olla mahdollista riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.
  • Luoda lisää lähiliikuntapaikkoja sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Otetaan lähiöt paremmin huomioon.
  • Matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen esimerkiksi iltapäiväkerhoja ja harrastuksia yhdistämällä.
  • Urheiluseurojen ja muiden harrastustoimintaa tarjoavien toimijoiden tukeminen koronan jäljiltä, jotta heidän yhteiskunnallisesti tärkeä työnsä pysyy elinvoimaisena.

Kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen käsittää toimivan joukkoliikenteen ja pyörätieverkoston. Luomalla hyvät ja turvalliset olosuhteet jalankulkijoille ja pyöräilijöille edistetään konkreettisesti Turun asettamia ilmastotavoitteita. Päästöjen vähentäminen alkaa ekologisten ja aktiivisten liikkumismuotojen suosimisesta kaupunkisuunnittelussa.

  • Turun pyörätieverkoston kehittäminen pyöräteitä lisäämällä ja panostamalla yksisuuntaisiin pyöräkaistoihin. Pyöräpysäköintiä on parannettava ja kaupunkipyörien tarjontaa on kasvatettava.
  • Jalankulkijoiden liikkuminen turvallisemmaksi. Pyöräteiden ja jalkakäytävien tehokkaampi eriyttäminen.
  • Säilyttää laadukas Föli-liikenne, mutta uudistaa sitä entistä sähköisemmäksi ja nopeammaksi. Joukkoliikenteen hinnoittelun tulee mahdollistaa laajan käyttäjäkunnan.

Taistelu lasten ja nuorten eriarvoisuutta vastaan

Perheiden tukeminen on tehokkain keino ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Päivähoitopaikkojen riittävä määrä tulee turvata ja ryhmäkoot pidettävä kohtuullisena, jotta voidaan vastata paremmin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten tukeminen varhaisessa vaiheessa on keskeistä eriarvoisuuden ehkäisemisen kannalta. Turun päiväkotien ja koulujen laadukas opetus on turvattava sekä niiden eriytymiseen puututtava lisäresurssien avulla.
.
  • Ryhmäkokojen pienentäminen paremman oppimisympäristön luomiseksi.
  • Oppilashuollon parantaminen, jotta tukea on tarjolla sitä tarvitseville.
  • Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien nopea ratkaiseminen.

Rasismista ja syrjinnästä vapaa Turku

Turussa ei ole tilaa rasismille, syrjinnälle tai vihapuheelle. Suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden tulee olla niitä arvoja, jonka ympärille Turun toiminta ja kehitys rakennetaan. Vähemmistöryhmät pitää ottaa mukaan päätoksentekoon.