EHDOLLA
VARSINAIS-SUOMEN
ALUEVAALEISSA
NUMEROLLA 27!

PAREMPIEN PALVELUIDEN PUOLESTA

Varhainen puuttuminen ja laadukkaat palvelut

Aikaiset ja laadukkaat palvelut ovat kaikkien etu. Sekä fyysisiin että psyykkisiin ongelmiin on tarjottava apua ajoissa, tämä tuo sekä säästöjä yhteiskunnalle että parhaimmassa tapauksessa pelastaa ihmishenkiä. Sote-uudistuksen myötä ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen palvelut on saatava toimimaan paremmin. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat pandemian johdosta enemmän tukea kuin koskaan.

 • Julkisten palveluiden kehittäminen on asetettava etusijalle.
 • Tarvitsemme hoito- ja terapiatakuun, jotta asiakkaat ja potilaat pääsevät ajoissa tarvitsemansa palvelun pariin. 
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut lähelle ihmisiä, jotta apua on tarvittaessa tarjolla.
 • Toimivalla oppilashuollolla voidaan ennaltaehkäistä monia ongelmia jo aikaisessa vaiheessa.
 • Lastensuojelun haasteet ratkaistava nopeasti ja kunnallisia palveluita lisättävä.
 • Perhekeskusmallilla pystytään auttamaan perheitä pitkäjänteisemmin ja tarjoamaan varhaista tukea.

Hoitoalan työntekijöiden hyvinvointi

Ihmisten hyvinvoinnista huolehtivien ammattilaisten hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Sosiaali- ja terveysalan työt ovat henkisesti ja usein myös fyysisesti erittäin vaativia ja kuormittavia, mutta palkka on pieni. Tällä hetkellä on vaarana, että nämä yhteiskunnalle välttämättömät ammattilaiset äänestävä yhä enemmän jaloillaan ja alan työntekijäpula kasvaa entisestään. Sote-uudistuksen tavoitteet ovat riippuvaisia alan työntekijöiden korkeatasoisesta osaamisesta.

 • Hoitoalan palkkaus kuntoon.
 • Työehtoja ja työoloja on kohennettava.

Liikunnalla hyvinvointia ja säästöjä

Yksi juurisyy korkeisiin sote-menoihin on liikkumattomuus. Vanha sanonta liike on lääke ei ole aivan tuulesta temmattu. Siksi liikunta pitää nostaa entistä selkeämmin esille ennalta ehkäisevänä toimena ja hyvinvoinnin kasvattajana. Liikkumattomuuden lasku Suomessa on miljardeja ja siihen meillä ei ole varaa. Samalla meidän on huomioitava kulttuuri ennaltaehkäisevänä keinona.

 • Hyvinvointialueiden on luotava liikuntastrategia, joka tuo liikuntapalveluita tukemaan sosiaali- ja terveyspalveluita.
 • Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on rakennettava toimiva yhteistyö edistämään asukkaiden mahdollisuuksia liikuntaan ja kulttuuriin.

Arvokasta kohtelua ikäihmisille

Meidän täytyy pitää parempaa huolta ikäihmisistämme. Kysymys on sivistysvaltion periaatteista – ihmisarvosta ja -oikeuksista. Vanhustenhuollon tarve kasvaa tulevaisuudessa, joten nyt on aika laittaa se kuntoon.

 • Kotihoitoon tarvittavat resurssit, jotta kotona asuvat vanhukset saavat tarvittavan tuen.
 • Hoitajamitoitus kuntoon laitoksissa palvelun laadun ja henkilöstön jaksamisen takaamiseksi.
Aluevaalit 2022Aluevaalit 2022