15 Dec
Aloite: Lähiliikuntapaikkaohjelman perustamisesta Turkuun

Turku on ottanut tavoitteekseen segregaation vähentämisen lähiöiden elinvoimaisuutta kehittämällä. Turun kaupungin lähiöohjelman tavoitteena on luoda Turun lähiöistä hyvää elämää tukevia ja entistä viihtyisämpiä niin, että kaupunkilaisten yhteisöllisyys ja osallisuus kasvaa. 

Liikunnan rooli lähiöiden kehittäjänä on myös tunnistettu. Siksi Turun on tavoiteltava lähiliikuntapaikkojen laadun ja määrän parantamista. Samalla on huomioitava alueiden välinen tasa-arvo. Mahdollisuudet liikkua ja leikkiä laadukkaasti ympäri Turkua on välttämätöntä viihtyisän ja osallistavan kaupungin luomiseksi. Samalla liikkumisen avulla edistetään terveyttä – erityisesti sen roolia terveysongelmien ennaltaehkäisijänä on kasvatettava. Hyvät lähiliikuntapaikat mahdollistavat myös kolmannen sektorin toiminnan lähempänä ihmisten koteja. 

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikan fyysinen toteutus lähtee paikallisista tarpeista ja lähtökohdista, mutta keskeisinä tavoitteina korostuvat aina myös lähiliikuntapaikan liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus sekä viihtyisyys (lähiliikuntapaikat.fi). 

Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen vaatii yhteistyötä yli toimialojen sekä puoluerajojen. Aluksi on tunnistettava lähiliikuntapaikkojen alueelliset sekä käyttäjäryhmiin liittyvät haasteet. Tämän jälkeen niitä on kehitettävä pitkäjänteisesti valtuustokausien yli niin, että kehitystyöhön vaikuttavat myös valtuustoryhmien jäsenet. Tällä tavalla lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja suunnitteluun saadaan tarvittavaa avoimuutta. 

Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten esitän, että: 

  • Turun kaupunki perustaa työryhmän suunnittelemaan lähiliikuntapaikkaohjelmaa. Työryhmän kokoonpanossa huomioidaan kaupungin eri toimialat ja valtuustoryhmät.

 Työryhmän tavoitteena on: 

  • Määritellä lähiliikuntapaikan sisältö ja laatia pisteytysmalli lähiliikuntapaikoista
  • Kartoittaa Turun kaupungin eri toimialojen hallinnoimat lähiliikuntapaikat
  • Luoda edeltä mainittujen kohtien pohjalta tarvittavat toimenpiteet ja suunnitella selkeä sekä avoin strategia kaupungin lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi.
Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.