12 Nov
Selvityspyyntö: Turun perusasteen koulupsykologien rekrytointiin liittyvistä ongelmista

THL:n juuri valmistuneen kouluterveyskyselyn mukaan perusasteella olevien turkulaisten lasten ja nuorten mielenterveys on heikentynyt. Myös yleinen tyytyväisyys omaan elämään on laskenut. Kyselyssä oli mukana turkulaisia 4. ja 5. luokkalaisia sekä 8. ja 9. luokkalaisia lapsia ja nuoria. 

Eletty pandemia on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita lasten ja nuorten elämään. Kaikkia koronan heille aiheuttamia vaikutuksia ei vielä kyetä tässä vaiheessa tunnistamaan. Oppimis- ja hyvinvointivajeita on kuitenkin syntynyt ja niihin puuttuminen on ensisijaisen tärkeää. Oppilashuollolla, mm. koulupsykologeilla ja kuraattoreilla, on hyvin tärkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisessa. 

Turun perusasteella on ilmennyt koulupsykologeihin liittyviä rekrytointiongelmia. Tietyistä yksiköistä koulupsykologi puuttuu ja vapaisiin paikkoihin ei ole löytynyt hakijoita. Resurssipula heijastuu psykologien jo ennestään suureen työmäärään heitä lisää kuormittaen. Tilanne vaikuttaa myös suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin, kun tarvittavaa tukea ei heille pystytä tarjoamaan. Riskinä on, että ongelmiin ei kyetä puuttumaan varhaisessa vaiheessa – tällä on kauaskantoisempia vaikutuksia ja paine lisääntyy muissa palveluissa. Tilanteen korjaaminen nopeasti on välttämätöntä. 


Psykologi puuttuu tällä hetkellä seuraavista yksiköistä: 

Vakituinen vakanssi: 

Topeliuksen koulu Vasaramäen koulu (1.11. alkaen) 

Nummenpakan koulu (1.12. alkaen) 

Aunela-Pansio 

Määräaikainen vakanssi: 

Teräsrautelan ja Steiner-koulun yksiköt 


Edellä esitettyihin seikkoihin perustuen esitän, että: 

  • Turun kaupunki tekee selvityksen perusasteen koulupsykologien rekrytointiongelmista ja niiden vaikutuksista tämänhetkiseen palvelutasoon
  • Selvitysten pohjalta Turun kaupunki suorittaa vaadittavat toimenpiteet perusasteen oppilashuollon ongelmien korjaamiseksi
Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.