19 Jan
Sosiaalipalveluiden monipuolinen maailma

Toiset tykkäävät puhua veroista. Toiset taas bensan hinnasta. Minä taas vaihtaisin muutaman sanan mielelläni sosiaalihuollosta ja sen palveluista.

Terveyspalveluiden rinnalla yhteiskuntaa kasassa pitävät sosiaalipalvelut. Sosiaalipalveluiden kenttä on hyvin moninainen. Siellä erilaista tukea ja apua on tarjolla - iästä ja ongelmasta riippumatta.

Sosiaalipalvelut voivat olla monelle hieman etäisiä, jos ne eivät ole koskettanut merkittävästi itseään tai jotain tuttavaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että elämän arvaamattomuuden takia sosiaalipalveluista voi tulla koska tahansa hyvinkin tarpeellisia kenelle tahansa. On meidän kaikkien etu, että niiden toiminta turvataan.

Sosiaalipalveluiden esille nostaminen, ennen ja jälkeen vaalien, on tärkeää monestakin syystä. Sosiaalihuolto on merkittävä työllistäjä. Kun puhumme esimerkiksi hoitajien työoloista ja -ehdoista, puhumme juuri sosiaalipalveluiden toimivuudesta - jopa asiakasturvallisuudesta. Työntekijöiden hyvinvoinnin takaaminen ja heidän alalla pitäminen on hyvinvointialueiden isoimmista haasteista. Keinot vastata haasteisiin ovat nousseet vaalien aikana esiin jo monta kertaa. Nyt tarvitaan tekoja.

Esimerkiksi lastensuojelun ylikuormitus on vaarallista, kun asiakasmäärät ja työntekijöiden määrät eivät kohtaa. Myös työntekijöiden vaihtuvuudella on palvelua heikentävä vaikutus. Suurimmat kärsijät ovat lopulta aina lapset ja heidän perheensä. On hyvä kysyä myös sitä, että miten paljon voi tehdä bisnestä edellä mainittujen ongelmilla?

Palveluita on oltava saatavilla ajoissa ja niin, että ne vastaavat asiakkaan tarpeita. Toimiessaan sosiaalipalvelut ovat ennaltaehkäiseviä. Niiden avulla voidaan ottaa kuormaa pois sekä erikoissairaanhoidosta että enemmän kustannuksia tuottavista sosiaalipalveluista.

Kaiken kaikkiaan kysymys on hyvin inhimillisistä palveluista, jotka pyrkivät tarjoamaan tukea yksilön tai vaikka perheen ollessa erittäin vaikeassa tilanteessa. Kysymys on tältä osin perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.

Vaalikoneissa kysyttiin ties mistä, mutta ei esimerkiksi vammaispalveluista. Tämä osoittaa sen, että monet sosiaalihuollon tärkeät palvelut kaipaavat jatkuvaa esille nostamista!

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.