19 Oct
Valtuustoaloite koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi

Tässä 18.10.2021 valtuustokokouksessa tekemäni aloite.

.....

Liikunnalla on tärkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin luojana ja heidän kehityksensä tukijana. Merkittävä osa turkulaisista lapsista liikkuu liian vähän. Tämän liikkumattomuuden vähentämisen yksi edellytys on lasten omatoimisen vapaa-ajan liikkumisen lisääminen – osa tätä on aktiivisesti liikutut koulumatkat. Pyörällä, kävellen tai vaikka potkulaudalla taivallettu koulumatka voi olla merkittävä osa lasten arkiliikuntaa.

Turussa osa alakouluista suosittelee ykkös-kakkosluokkalaisten oppilaiden vanhemmille, etteivät lapset käyttäisi polkupyörää koulumatkojen tekoon. Suositus kielii pitkälti siitä, että koulumatkojen liikenneympäristö, usein juuri koulun lähiympäristö, koetaan turvattomaksi koululaisille. Suosituksen sijasta on varmistettava koulumatkoilla käytettävien kevyenliikenteen väylien turvallisuus, joka kannustaisi kaiken ikäisiä koululaisia valitsemaan aktiivisen kulkumuodon. Terveellisen ja turvallisen arkiliikunnan kulttuuri omaksutaan jo lapsena ja kaupungin tehtävä on tarjota siihen kannustava ympäristö.

Aktiivisesti suoritettujen koulumatkojen riskit ja haasteet liittyvät muun muassa saattoliikenteen järjestelyihin, vallitseviin nopeusrajoituksiin, puutteellisiin kevyen liikenteen väyliin, vaarallisiin tien ylityksiin, huonoon valaistukseen ja talvikunnossapitoon. Saavutettavuudessa voi koulujen välillä olla merkittäviä eroja. Näillä voi olla rajoittava vaikutus aktiivisesti tehtyihin koulumatkoihin.

Edellä mainittuihin tekijöihin liittyen esitän tässä valtuustoaloitteessa, että Turun kaupunki järjestää Wilma-kyselyn oppilaiden vanhemmille ja koulujen työntekijöille, jossa selvitetään turkulaisten alakoululaisten koulumatkoihin liittyviä vaaranpaikkoja ja muita haasteita. Kyselyn tulosten perusteella on laadittava toimenpideohjelma koulumatkoihin liittyvien riskien vähentämiseksi.


Timo Furuholm

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivustolla.